Повернутися до звичайного режиму

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність– це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Академічна доброчесність. Анімаційний ролик | ОНЛАЙН-КУРС "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ"

Порушенням академічної доброчесності вважається:
  • академічний плагіат– оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
  • фабрикація– фальсифікація результатів досліджень, посилань або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
  • обман– надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
  • списування– використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
  • хабарництво– надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 1.jpg/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 2.jpg/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 3.jpg

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 4.jpg/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 5.jpg


/Files/images/napovnennya_saytu/1.gif Положення про академічну доброчесність Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ступенів

Посібники та корисні джерела:

Академічна доброчесність онлайн-курс для вчителів старших класів
Академічна доброчесність для вчителя та учня
Оцінки з брехнею та провокування списування.Як виховувати доброчесність у школі
Кiлькiсть переглядiв: 52

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.