/Files/images/dokumentatsya/САМОВРЯДУВАННЯ.gif
СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
Протокол від 13.09.2021 №2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст.
____________________ О.В.Найденко

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ВАНЬКОВИЦЬКОГО ЗЗСО I-II СТУПЕНІВ

І. Загальні положення

1.Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

2. Врядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета і завдання шкільного учнівського самоврядування

1. Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій Батьківщині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування.
Права і обов`язки.

1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання учнівського комітету, яке проводиться раз на місяць.

3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є лідер, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

5. Голова учнівської ради може бути учень 8 - 9 класу, який обирається відкритим голосуванням вчителів та учнів школи.

6. Форми діяльності центрів визначаються на засіданнях учнівської ради.

ЛІДЕР УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

- бере участь у складанні річного плану роботи школи;

- координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

- контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;

- вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;

- бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

- веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

- проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;

- організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо.

Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування:

1. Комісія «Добрі справи»

-веде контроль за виконанням рішень шкільного парламенту класними колективами;

- сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

- координує роботу класів , доводить до них конкретні завдання діяльності;

- сприяє забезпечує участь учнів у різноманітній змістовній діяльності колективу;

- бере участь в управлінні справами школи.

2. Комісія «Знання»

- проводить роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- організовує консультаційну допомогу з предметів;

- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

- контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

- веде боротьбу з пропусками уроків;

- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

- бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

- збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі.

3.Комісія «Інформації, дисципліни і порядку»

- забезпечує захист прав та інтересів учнів;

- організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;

контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

- організовує чергування учнів по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

- контролює та оцінює чергування по класах;

- контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного розпорядку учнів);

- контролює відвідування учнями школи;

- надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни;

- організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

- розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду.

4. Комісія «Дозвілля»

- залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

- підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

- організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

- готує творчі виставки учнів;

- встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, музеями;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

- в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах.

ВСТУП

До складу ради учнівського самоврядування Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст., входить 26 чоловік з числа учнів 5-9 класів та 8 вчителів - консультантів . Учнівське самоврядування сприяє керівництву школи, педколективу, дитячій організації в забезпеченні успішному закінченні учнями базової середньої освіти, глибокого засвоєння учнями знань з основ наук та набуття ними трудових навичок.

Перед учнівським самоврядуванням школи поставлені такі завдання:

- активізувати в класних колективах школи учнівське самоврядування в цілому, розвивати в учнів відповідальність за доручену справу, за дисципліну та порядок в школі;

- організувати чергування по школі, в класах;

- провести роботу по залученню учнів до діяльності в дитячих об’єднаннях, гуртках, факультативах;

- створити в школі атмосферу доброзичливості та зацікавлення учнів різних категорій.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІДЕРА

1. Координація роботи всіх комісій самоврядування.

2. Пропозиція конкретних завдань діяльності.

3. Організація роботи кожної комісії самоврядування.

4. Контроль та аналіз проведення заходів, справ, операцій тощо.

5. Співпраця з педагогічними та батьківськими колективами.

ОБОВ’ЯЗКИ КОНСУЛЬТАНТА ШКІЛЬНОЇ РАДИ

1. Організація діяльності органів самоврядування згідно з планом роботи школи.

2. Планування роботи з лідером.

3. Систематичні засідання лідера.

4. Представлення інтересів школярів на рівні педколективу та Ради школи.

План роботи
учнівського самоврядування
Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст.
на 2021-2022 н.р.
Зміст роботи Термін проведення Відповідальні
1 Планування проведення Дня знань та урочистого початку нового навчального року 31.08.21р. пед. - організатор, лідер ,гол. комісій
2 Організація та проведення загальношкільних виборних органів до 10.09.21р. пед. - організатор, заст. дир. з НВР
3 Організація роботи комісій учнівського самоврядування ,вибори та затвердження голів комісій учнівського самоврядування вересень заступник директора з НВР, консультанти
4 Затвердження плану роботи учнівського самоврядування на рік. вересень заступник директора з НВР, консультанти
5 Підготовка та проведення Дня працівників освіти. вересень голова комісії «Дозвілля»
6 Надання консультативної допомоги з предметів відстаючим дітям протягом року голова комісії «Знання»
7 Залучення учнів до дитячих об’єднань за інтересами протягом року пед. – орган., лідер, гол. комісій.
8 Випуск шкільної газети «Шкільне життя», інформаційних листівок до свят щомісяця голова комісії «Дозвілля»
9 Організація контролю за збереженням обладнання школи та озелененням класних кімнат протягом року голова комісії «Інформ., дисципліни і порядку»
10 Затвердження плану проведення заходів під час осінніх канікул жовтень лідер, гол. комісій
11 Профілактика правопорушень серед учнівської молоді постійно голова комісії «Інформ., дисципліни і порядку»
12 Проведення конкурсу строю та пісні до Дня захисника Вітчизни жовтень голова комісії «Дозвілля»
13 Проведення рейду – перевірки відвідування учнями уроків, проводити контроль за якістю чергувань чергових класів постійно голова комісії «Інформ., дисципліни і порядку»
14 Контроль за підготовкою учнів до участі в районному турі предметних олімпіад з базових дисциплін листопад-грудень Голова комісії «Знання», голова старостату
15 Підготовка до новорічно-різдвяних свят, конкурсів, вечорів відпочинку грудень голова комісії «Добрі справи»
16 Співпрацювати з учителями щодо покращення дисципліни учнів на перервах, дотримання чистоти і порядку в класних приміщеннях, участі в шкільних та позашкільних заходах постійно пед. - організатор, лідер, гол.комісій
17 Аналіз роботи учнівського самоврядування за І-півріччя. Організація відпочинку дітей під час зимових канікул. грудень лідер
18 Підготовка і проведення свята до Дня Соборності України січень голова комісії «Добрі справи»
19 Рейд –перевірка по збереженню шкільного майна лютий голова комісії «Інформ., дисципліни і порядку»
20 Організувати та провести урок пам’яті героям Небесної Сотні лютий голова комісії « Добрі справи»
21 Взяти участь у святкуванні Шевченківських днів березень голова комісії «Добрі справи, старостат
22 Підготовка і проведення святкової програми до Дня жінок березень пед. - організатор, лідер, гол. комісій
23 Взяти участь у акція «Зробимо Україну чистою разом» квітень голова комісії «Інформ., дисципліни і порядку»
24 Організація та проведення заходів до Всесвітнього дня здоров’я. квітень голова комісії «Добрі справи»
25 Організація та проведення заходів до Дня пам’яті та примирення травень голова комісії «Добрі справи, старостат
26 Звіт про роботу голів комісій та голови старостату двічі на рік лідер
27 Звіт голови учкому школи про проведену роботу за рік. Провести звітно-виборчу конференцію учнівського колективу школи травень лідер, заст. директора з НВР, педагог - організатор

Вибори лідера учнівського самоврядування Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ступенів у 2021-2022 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 540

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.