АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність– це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Академічна доброчесність. Анімаційний ролик | ОНЛАЙН-КУРС "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ"

Порушенням академічної доброчесності вважається:
  • академічний плагіат– оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
  • фабрикація– фальсифікація результатів досліджень, посилань або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
  • обман– надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
  • списування– використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
  • хабарництво– надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 1.jpg/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 2.jpg/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 3.jpg

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 4.jpg/Files/images/dokumentatsya/dobrochesnst/доброчесність 5.jpg


/Files/images/napovnennya_saytu/1.gif Положення про академічну доброчесність Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ступенів

Посібники та корисні джерела:

Академічна доброчесність онлайн-курс для вчителів старших класів
Академічна доброчесність для вчителя та учня
Оцінки з брехнею та провокування списування.Як виховувати доброчесність у школі
Кiлькiсть переглядiв: 202

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.