Здобувачі освіти
Право на отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування); Зобов’язані повідомляти керівництво закладу загальної середньої освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, … інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
Педагогічні працівники:
Право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю; Зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
Батьки:
мають право:
- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; - вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
зобов’язані:
- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.


Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж:
Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування) Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами.

10 січня 2023 р. с.Ваньковичі №01-09/3

Про створення комісії

з розгляду випадків булінгу

у закладі освіти

На виконання Закону України № 8584 від 18.12.2018р «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти, науки та молоді, з метою виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на такі випадки,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу у такому складі:

  • Голова комісії – Найденко О.В., директор школи
  • Секретар комісії – Ільницька С.Ю., вчитель української мови та літератури;

Члени комісії:

  • Качмар Н.Л.., заступник директора з навчально – виховної роботи;
  • Мільчановська О.І., педагог – організатор;
  • Низьолик О.П., голова методичного об’єднання класних керівників.

2.У випадках скликання комісії до її роботи залучати батьків, чиї діти причетні до випадків булінгу.

3. Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви керівнику закладу освіти.

4. З метою профілактики проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати засідання комісії та залучати батьків учнів до її засідань.

5. До роботи комісії залучати уповноважених осіб Національної поліції України та Служби у справах дітей.

6. Класним керівникам постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.

7. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну відповідальність за випадки булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони учнів чи колег по роботі.

8. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників, учнів та їх батьків.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Олександр Найденко

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу освіти та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  1. систематичність (повторюваність) діяння;
  2. наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
  3. дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють йоговчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору закладу освіти.

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу освіти отримує відповідальний за ведення шкільної документації, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто директор закладу освіти або його заступник.

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

7. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

8. Розгляд Заяв здійснює директор закладу освіти з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення директора закладу освіти.

3. Відповідальна особа призначається наказом директора закладу освіти.

4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1. За результатами розгляду Заяви директор закладу освіти видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4. Комісія створюється наказом директора закладу освіти.

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор закладу освіти та інші зацікавлені особи.

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7. Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор закладу освіти має повідомити постраждалого.

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше ніж через 3 робочих дні після створення Комісії.

5. Директор закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

/Files/images/dokumentatsya/bulng/unnamed.png


ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу(цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)

1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор закладу освіти:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2. Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом закладу освіти та затверджуються директором закладу.

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

/Files/images/dokumentatsya/bulng/Булінг Інфографіка 2.png


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ

Заяви про випадки булінгу до адміністрації закладу освіти подаються у письмовому вигляді під час особистого прийому в директора.

У заяві слід зазначити:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2.Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка порушила Ваші права.

3. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.

4.Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.

5. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав.

6. Чи звертались Ви до когось за захистом порушення прав.

7. Суть Вашої заяви.

8 Дату і власноручний підпис.

У разі звернення, в інтересах третіх осіб, потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.


ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ.

Цей порядок розроблено згідно чинного законодавства з метою визначення основних вимог до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).

Порядок визначає вимоги до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Ваньковицькій СЗШ І-ІІ ст. Луківської сільської ради Самбірського району Львівської області

У роботі з заявами про випадки булінгу (цькування) забезпечується кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд справ з метою оперативного розв'язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

ПЕРВИННИЙ РОЗГЛЯД ЗА ЗАЯВАМИ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ).

Діловодство за заявами про випадки булінгу закладу освіти ведеться окремо від інших видів діловодства. Усі заяви приймаються, проходять первинний розгляд в день їх надходження. У разі, якщо заява про випадки булінгу, не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, воно, не пізніше, ніж у п'ятиденний строк повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Заяви розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця. Виконавці зобов'язані уважно вивчити зміст заяви, факти, що наведені у ній, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби вимагати необхідні матеріали та перевіряти факти, викладені у заяві, уживати інших заході для об'єктивного вирішення питання, з'ясовувати обставини, усувати причини та умови, які спонукають громадян скаржитися, відповідно до чинного законодавства.

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕННЯ ВИПАДКІВ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

1. Якщо комісія, створена для розгляду випадку булінгу, визнала, що це булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт, сварка, то директор ЗЗСО в обов'язковому порядку повідомляє про це:

- ювенальну поліцію сектору превенції Самбірського району.

- Службу у справах дітей Самбірського району

2. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може звернутися до органів Національної поліції.

/Files/images/dokumentatsya/bulng/unnamed (1).png

ЗУПИНИМО БУЛІНГ РАЗОМ!

1.ВИХОВУЙ В СОБІ КУЛЬТУРУ СПІЛКУВАННЯ

2.НЕ ЗАЛИШАЙСЯ БАЙДУЖИМ

3.СОЦІАЛЬНИЙ СТАН НЕ Є ПРИВОДОМ ДЛЯ ЦЬКУВАННЯ

4.ЗАЗДРІСТЬ-НЕГАТИВНА РИСА ЛЮДИНИ

5.СИЛЬНІШИЙ НЕ ОЗНАЧАЄ РОЗУМНІШИЙ

6.ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД

7.ПОВАЖАЙ ДУМКИ ТА ПОГЛЯДИ ІНШИХ

8.ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ

9.МИЛОСЕРДЯ

10.ПОВАГА

11.ПІДТРИМКА ОДНЕ ОДНОГО

12.ПОВАГА ПРАВА КОЖНОГО БУТИ САМИМ СОБОЮ. ФІЗИЧНІ ВАДИ-НЕ ПРОВИНА ДИТИНИ

13.ГОТОВНІСТЬ ДО ПРИМИРЕННЯ

14.ВИЗНАННЯ СВОЇХ ПОМИЛОК

15.ВМІННЯ ВИБАЧАТИСЬ ТА ВИБАЧАТИ

16.КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ

17.ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО СЕБЕ МОЖНА ГАРНИМИ ВЧИНКАМИ

18.ПІДВИЩУЙ САМООЦІНКУ

Не смійся з мене ( Don't Laugh at me)


ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У КЛАСІ

(У ЗАКЛІДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ:

1. Бути толерантним , ввічливим у спілкуванні з учасниками освітнього процесу.

2. Вміти вислухати, не сперечатися.

3. Вирішувати спірні питання дипломатично, коректно.

4. Не проявляти ніяких видів агресії, грубощів, образ до однокласників, інших учасників освітнього процесу.

5. Не приносити до закладу освіти нічого небезпечного.

6. Користуватися мобільними телефонами, дотримуючись Порядку встановленому в закладі освіти.

/Files/images/dokumentatsya/bulng/74302030_2717259168338897_42469001695068160_o.jpg


ПЛАН

заходів щодо профілактики булінгу

у Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ст.

на 2022/2023 навчальний рік

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах Батьки здобувачів освіти Вересень Директор Найденко О.В.
2 Педрада на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі» педагогічний колектив Жовтень ЗДНВР Качмар Н.Л.
3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогічний колектив Жовтень Педагог-організатор Мільчановська О.І.
4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 9 Упродовж року Педагог-організатор Мільчановська О.І.
5 Контроль стану попередження випадків булінгу Нарада при директорі Квітень Директор Найденко О.В.
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогічний колектив Березень Керівник ШМО класних керівників Низьолик О.П.
7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив Упродовж року Директор Найденко О.В.
8 Проведення моніторингу безпечності та комфортності закладу освіти шляхом анкетування Батьки, вчителі, учні Жовтень, травень Класні керівники
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Упродовж року Класні керівники
2 Тренінг для учнів «Як не стати учасником булінгу» 5-9 Упродовж року Класні керівники
3 Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 1 – 9 Упродовж року Вчителі інформатики Шумик Н.П., Ціко Н.М.
4 Засідання- дискусія членів учнівського самоврядування «Як довіряти й бути вдячним» 5-9 Січень Педагог-організатор Мільчановська О.І.
5 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 1-9 10-14 грудня Класні керівники, учитель правознавства Підгребельна Г.І.
Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-9 Упродовж року Класні керівники
2 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом Січень – Лютий Вчитель інформатики Шумик Н.П.
3 Інформаційна робота через інтернет-сторінки Упродовж року ЗДНВР Качмар Н.Л.
4 Розгляд заяв про випадки булінгу Індивідуально За заявою Директор Найденко О.В.
Кiлькiсть переглядiв: 872

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.