Кошторис на 2024 рік

Переглянути тут


Кошторис на 2023 рік

Переглянути тут

/Files/images/dokumenti/koshtoris/20230912-123817_p0.jpg/Files/images/dokumenti/koshtoris/20230912-123817_p1.jpg/Files/images/dokumenti/koshtoris/20230912-123817_p2.jpg/Files/images/dokumenti/koshtoris/20230912-123817_p3.jpg/Files/images/dokumenti/koshtoris/20230912-123817_p4.jpg/Files/images/dokumenti/koshtoris/20230912-123817_p5.jpgКошторис на 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
Два мільйони шістсот вісім тисяч дев'ятсот грн.2 608 900,00
(сума словами і цифрами)
Сільський голова
(посада)
М.І.Федак
(підпис)(ініціали і прізвище)
14 січня 2020 року
(число, місяць, рік)М.П.
КОШТОРИС
на 2020 рік
04370120 Луківська сільська рада Самбірського району Львівської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Луки,Самбірський район,Львівська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обла
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)))
Ваньковицька СЗШ І-ІІ ст.
(грн.)
НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох2 608 900,00-2 608 900,00
Надходження коштів із загального фонду бюджетух2 608 900,00х2 608 900,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:х---
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х-
(розписати за підгрупами)--
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х--
(розписати за підгрупами)--
інші надходження, у тому числі:х--
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)х--
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)х--
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)х
х****
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогох2 608 900,00-2 608 900,00
Поточні видатки20002 608 900,00-2 608 900,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21002 378 800,00-2 378 800,00
Оплата праці21101 949 800,00-1 949 800,00
Заробітна плата21111 949 800,00-1 949 800,00
Грошове забезпечення військовослужбовців2112---
Нарахування на оплату праці2120429 000,00-429 000,00
Використання товарів і послуг2200230 100,00-230 100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221050 000,00-50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали2220--
Продукти харчування223035 500,0035 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)224016 500,00-16 500,00
Видатки на відрядження22502 000,00-2 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення2260---
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270126 100,00-126 100,00
Оплата теплопостачання2271---
Оплата водопостачання та водовідведення2272---
Оплата електроенергії227325 300,00-25 300,00
Оплата природного газу2274100 800,00-100 800,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг2275---
Оплата енергосервісу2276---
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280---
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281---
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282--
Обслуговування боргових зобов'язань2400---
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410---
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420---
Поточні трансферти2600---
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610---
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620---
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630---
Соціальне забезпечення2700---
Виплата пенсій і допомоги2710---
Стипендії2720---
Інші виплати населенню2730---
Інші поточні видатки2800--
Капітальні видатки3000---
Придбання основного капіталу3100---
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110---
Капітальне будівництво (придбання)3120---
Капітальне будівництво (придбання) житла3121---
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122---
Капітальний ремонт3130---
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131---
Капітальний ремонт інших об'єктів3132---
Реконструкція та реставрація3140---
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141---
Реконструкція та реставрація інших об'єктів3142---
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3143---
Створення державних запасів і резервів3150---
Придбання землі та нематеріальних активів3160---
Капітальні трансферти3200---
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210---
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220---
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240---
Надання внутрішніх кредитів4110--
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111---
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112---
Надання інших внутрішніх кредитів4113---
Надання зовнішніх кредитів4210---
Нерозподілені видатки9000---
КерівникМ.І.Федак
(підпис)(ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділуГ.Б.Мусійовська
(підпис)(ініціали і прізвище)
14 січня 2020 року
(число, місяць, рік)
М.П.***
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Кошторис на 2019 р.


/Files/images/napovnennya_saytu/кошторис.png/Files/images/napovnennya_saytu/коштор.png


КОШТОРИС

на _2018___ рік

Ваньковичі СЗШ І-ІІ ст.

_____________04370120 Луківська сільська рада Самбірського району Львівської області (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) ________________с.Луки, Самбірський район, Львівська область____________________ (найменування міста, району, області) Вид бюджету __місцевий____________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __01 Апарат місцевої ради, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0111020
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1928 810 1928 810
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1928 810 х 1928 810
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х
(розписати за підгрупами)
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за підгрупами)
інші надходження, у тому числі: х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 1928 810 1928 810
Поточні видатки 2000 1928 810 1928 810
Оплата праці 2110 1472 800 1472 800
Заробітна плата 2111 1472 800 1472 800
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 324 100 324 100
Використання товарів і послуг 2200 131 910 131 910
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2 000 2 000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 17 900 17 900
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 000 2 000
Видатки на відрядження 2250 1 500 1 500
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 108 510 108 510
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273 19 680 19 680
Оплата природного газу 2274 88 830 88 830
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду(приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Звіт про використання коштів у Ваньковицькій СЗШ І-ІІ ст. за період з березня по листопад 2017 р.

ДБ МБ Тех.зас
Місяць з/п нарах. з/п нарах. Послуги Ел.енергія Газ
лютий 87156,03 19204,43 16110,07 3548,38
березень 86422,94 19183,11 16199,2 3551,35
квітень 86702,88 19220,1 16199,2 3551,35
травень 89784,38 19888,28 13955,55 3306,24
червень 87616,71 19300,34 13082 3300,44
липень 268364,14 57855,04 13693,64 3608
серпень 271,04 104,95 12321,73 3352,18
вересень 48177,67 10520,57 8873,87 2457,01
жовтень 105739,78 22913,93 10574,04 2950,29
Всього: 860235,57 188190,75 121009,3 29625,24 400 11500 49700 31400
Кiлькiсть переглядiв: 642

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.